• Landscape Grass for chaim DIY stores

    Landscape Grass สำหรับร้าน Chaim DIY

    ขนาด: 30 ซม. x 30 ซม. สนามหญ้าสามารถต่อต้านริ้วรอยและ UV ได้ 100% ฐานพื้นผิวยังต่อต้านริ้วรอยและ UV ได้ 100% ความหนาแน่นมาตรวัดอัตราการเย็บสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ดังนั้นค่าใช้จ่ายสามารถมากหรือน้อย 4. ความหนาและความกว้างของเส้นใย / เส้นด้ายสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการดังนั้นค่าใช้จ่ายอาจมากหรือน้อย 5. มีความต้านทานการสึกหรอสูง 6. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่มีโลหะหนักใด ๆ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ในดินและน้ำใต้ดิน 7. ป้องกันสิ่งสกปรกความร้อนไฟฟ้าสถิตและเสียงรบกวน ฯลฯ ง่ายต่อการ C ...