2

ปิกนิกพร้อมไวน์ขาว 1 ขวดสนามหญ้าสังเคราะห์

Playground in a park on the "Costa Verde" ("Green Coast") in Miraflores, Lima, Peru

โครงการหญ้าเทียมสนามเด็กเล่นในสวนสาธารณะในลิมาประเทศเปรู